Përshkrimi i shërbimit

 • Dizajnimi i struktures organizative
 • Strukturimi i organigrames
  Identifikimi dhe gjetja e talenteve
 • Rekrutimi, intervistimi, OnBoarding i stafit
 • Trajnimi i stafit
 • Krijimi i databazave
 • Krijimi i protokollit te punes
 • Monitorim i struktures, procedurave, proceseve te punes
 • Vleresim performance
 • Monitorim i Startup 3, 6, 12 mujore

Kush mund të marrë këtë shërbim

 1.  
 2.  

Merr një preventiv

Pranë zyrave tona ose duke kontaktuar në numrin tonë të telefonit apo në adresen e email-it: rekrutimp@gmail.com

Regjistrohu Online nëpërmjet plotësimit të formularit të regjistrimit me të dhënat e kërkuara.