Përshkrimi i shërbimit

  • Strukturim i organigrames se kompanise
  • Identifikim dhe assesmant i problematikave organizative
  • Vleresim performance
  • Testim motivimi

Kush mund të marrë këtë shërbim

  1.  
  2.  

Merr një preventiv

Pranë zyrave tona ose duke kontaktuar në numrin tonë të telefonit apo në adresen e email-it: rekrutimp@gmail.com

Regjistrohu Online nëpërmjet plotësimit të formularit të regjistrimit me të dhënat e kërkuara.