Save

Report this job

Application deadline closed.

Rreth punës

 • Data e Postimit
  June 27, 2023
 • Shteti / Qyteti
 • Fundi i Aplikimeve
  June 15, 2024
 • Eksperienca
  3-5 vjet
 • Industria
  Hoteleri - Turizëm
 • Kualifikimi
  Master
 • Niveli i karrierës
  Tjetër

Përshkrimi i punës

Kompania ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë, me një shtrirje të gjerë në bregdetin shqiptar.

Ju fton të aplikoni për pozicionin e:

Menaxher Strukture

Përshkrim i përgjithshëm

Menaxheri i Strukturës është përgjegjës për menaxhimin e punonjësve, marketingut, koordinimin dhe administrimin e shërbimeve hoteliere si dhe objekteve të akomodimit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Ekzekutojnë dhe mbështesin aspektet operacionale të biznesit (gjenerojnë propozime, ndjekin kontratat e nënshkrimit dhe korrespondencën me klientët ose agjencitë individuale);
Përgatisin raporte ditore të gjeneruara nga produkti;
Sigurojnë zbatimin e të gjitha politikave të resortit/objektit të akomodimit;
Raportojnë çdo ditë për xhiron e produkteve në departamentin e financës;
Sigurojnë zbatimin e të gjitha politikave të hotelit/objektit të akomodimit;
Kontrollojnë në mënyrë periodike të ardhurat e okupancës sipas tipologjive të dhomave të resortit/objektit të akomodimit;
Ofrojnë shërbim cilësor të klientëve në çdo kohë;
Marrin pjesë në takime me departamente të tjera për zhvillimin e mëtejshëm të biznesit;
Menaxhojnë buxhetet dhe planet financiare;
Mbajnë të dhënat financiare në bazë të procedurave të konfirmuara;
Bashkëpunojnë me Menaxherin Financiar për të siguruar që likuidimet financiare të jenë në përputhje me kontratat;
Vlerësojnë nevojën e trajnimit të stafit bazuar mbi të dhënat e mbledhura dhe ndërveprimin midis klientëve dhe vizitorëve;
Sigurojnë që punonjësit të jenë në çdo kohë të vëmendshëm, miqësor, të dobishëm dhe të sjellshëm me të gjithë klientët dhe punonjësit e tjerë;
Mbikëqyrin të gjithë punonjësit dhe kur është e nevojshme marrin masa disiplinore kur nuk respektohen politikat e kompanisë;
Planifikojnë punën për të gjithë departamentet dhe shpërndajnë detyrat në përputhje me rrethanat;
Sigurohen që shërbimi i sigurisë është efektiv;
Kryejnë inspektime të hotelit/objektit të akomodimit dhe shërbimeve;
Krijojnë dhe forcojnë marrëdhëniet me klientët ekzistues dhe të rinjë si një strategji për rritjen e shitjeve përmes thirrjeve telefonike për shitje, paketa të ndryshme, mesazhe mirësjelljeje, etj.;
Identifikojnë problemet e ndërtimit dhe parashikojnë planin e ndërhyrjeve të nevojshme në objekt;
Ndjek planin e ndërtimit me menaxherin e projektit;
Bashkpunojnë me kontraktorët dhe furnizuesit;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

Është e preferueshme që kandidatët të kenë përfunduar studimet e larta në degën e turizmit (kualifikimet pasuniversitare përbëjnë avantazh);
Të kenë mbi 3 vjet eksperiencë pune në ketë pozicion;
Preferohen kandidatë të cilët kanë eksperienca të mëparshme në sektorin e shërbimeve;
Kandidatët duhet të jenë të aftë për të përballuar fluksin e punës, të menaxhojnë mirë stresin dhe të marrin vendime në situata të vështira brenda një kohe të shkurtër;
Te jenë të vëmendshëm ndaj detajeve;
Të kenë aftësi shumë të mira marketingu dhe shitje;
Të kenë njohuri shumë të mira të ‘’Paketës Office’’;
Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe ndërveprimi me të tjerët;
Të ketë aftësi shumë të mira analitike, vendimarrëse dhe manaxheriale;
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
Duhet të jenë të pajisur më me patentë

Shënim: PREFEROHEN PERSONA QE KANE EKSPERIENCE DHE/OSE NJOHIN SEKTORIN E TURIZMIT

Lutemi të dërgoni CV-në dhe referenca të eksperiencave të mëparshme në adresen e e-mailit: hr@atdg.al; Të interesuarit të specifikojnë pozicionin e tyre të punës gjatë aplikimit!

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.