Save

Report this job

TIRANE, MUNDESI PUNESIMI, MAGAZINIER

Brunes Shpk

Application deadline closed.

Rreth punës

  • Data e Postimit
    February 22, 2024
  • Shteti / Qyteti
  • Fundi i Aplikimeve
    April 27, 2024
  • Eksperienca
    2 vjet

Përshkrimi i punës

Kompania Brunes sh.p.k., një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave, interesohet të rekrutojë kandidatë për pozicionin Magazinier në Brunes Tiranë.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

• Është pergjegjës për sistemimin e mallrave në ambientet e magazinës.
• Kontrollon të gjitha furnizimet e mallrave që hyjnë në magazinën përkatëse si dhe komunikon me operatoren e Finances në magazinë për të siguruar regjistrimin e mallrave në sistemin e magazinës.
• Kontrollon të gjitha daljet/shitjet e produkteve nga magazina përkatëse dhe krahason sasitë fizike të bëra dalje me dokumentacionin përkatës shoqerues.
• Siguron ndarjen e saktë të detyrave për punonjësit e magazinës për sistemimin e mallrave dhe përgatitjen e porosive.
• Mban një listë me gjitha barkodet e produkteve dhe njofton operatoren e financës sa herë ka ndryshime të barkodeve gjatë furnizimeve.
• Monitoron në bazë ditore stokun e magazinës dhe vazhdimisht krahason gjëndjen fizike me sasitë në sistem duke ndihmuar ne inventarizimet fizike te produkteve qe ndermerren nga Inventarizuesit.
• Koordinon punën e punëtorëve të magazinës, si dhe i monitoron ata.
• Bashkëpunon me departamente të kompanisë mbi procese të ndryshme.

Kriteret:

• Të ketë eksperiencë pune minimalisht 2 (dy) vite si magazinier.
• Të jetë korrekt në respektimin e orareve dhe procedurave te punës të caktuara nga Kompania,
• Të ketë cilësi të mira të drejtimit të grupit dhe punës në grup.

Personat e interesuar duhet të dërgojnë CV-ne me email në adresën: hr@brunes.al