Save

Report this job

Menaxher/e Financiar, Paga 80.000 – 100.000 Leke Net

Art & Tourism Development Group

Application deadline closed.

Rreth punës

 • Data e Postimit
  June 27, 2023
 • Shteti / Qyteti
 • Fundi i Aplikimeve
  June 15, 2024
 • Eksperienca
  3-5 vjet
 • Industria
  Hoteleri - Turizëm
 • Kualifikimi
  Master
 • Niveli i karrierës
  Senior

Përshkrimi i punës

ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë,
me një shtrirje të gjerë në bregdetin shqiptar.

Ju fton të aplikoni në pozicionin e:

Menaxher/e Financiar, Paga 80.000 – 100.000 Leke Net

Përshkrim i Përgjithëshëm

Menaxheri Financiar do të punojë së bashku me ekipin në bashkëpunim të ngushtë me Drejtuesin e Departamentit të Financës
dhe do të luajë një rol të rëndesishëm në përmirësimin dhe ruajtjen e gjendjes financiare.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
Përgjegjës për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha raportimeve financiare dhe informacioneve që lidhen me to;
Përgjegjës për procesin e buxhetimit, duke përfshirë planifikimin, mbledhjen, përgatitjen, prezantimin dhe analizën e informacionit të konsoliduar;
Përgjegjës për kontabilitetin dhe kontrollin e menaxhmentit për departamentet, njësitë, produktet, shërbimet etj;
Përgjegjës për planifikimin e parave dhe të bankave dhe raportimin tek menaxhmenti me qëllim të përmbushjes së afateve të pagesës dhe siguron pagesën e furnizuesve brenda datave të përcaktuara;
Kontroll i detajuar i dokumentacioneve të hyrjeve/daljeve nga magazina në destinacione të tjera;
Kontrolli dhe verifikimi i veprimeve me mjetet monetare;
Rakordimi i klientëve dhe furnitorëve, kasa fiskale, POS, bankë etj;
Të jetë në gjëndje të analizojë të dhënat financiare, të llogarisë kostot, dhe marzhet e kompanisë;
Të zbatojë politikat, dhe procedurat e kompanisë;
Planifikon, organizon dhe menaxhon ngarkesën e punës;
Detyrat të tjera të cilat përkojnë me përmbushjen e detyrës së menaxherit financiar;
I/E aftë për të marrë përgjegjësi;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

Diplomë Universitare dega Financë- Kontabilitet;
Të ketë eksperiencë jo më pak se 3- vjeçare pune, në këtë fushë, përbën avantazh eksperienca në fushën e hoteleri-turizmit;
Njohuri shumë të mira të skemave të kontabilitetit;
Njohuri shumë të mira të rregulloreve tatimore dhe çështjeve të lidhura fiskale;
Saktësi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet;
Njohuri shumë të mira në programin Alpha Web;
Aftësi në përdorimin e paketës Ms Office;
Aftësi shumë të mira komunikimi dhe pune në grup.
Të kenë njohuri të mira të gjuhës Angleze, gjuhë të tjera përbëjnë avantazh;
Të kenë frymë pozitive në punë në çdo kohë;
Etikë profesionale dhe aftësi për të punuar në grup;
Fleksibilitet me orarin e punës;

Aplikantët të dërgojnë CV në adresën e e-mailit: hr@atdg.al ose të telefonojnë në numrin +355686082912